Kalite Kontrol

Şirketimizin laboratuvarı, yüksek kaliteli yem üretimi döngüsünün önemli bir halkasıdır. Tabii ki biz kalitede garantisi olan güvenilir hammadde tedarikçileri ile yakın işbirliği kuruyor, ve aynı zamanda gelen tüm mallarımızı sürekli olarak kontrol etdiyoruz. Kullandığımız malzemeleri üreten önde gelen tarım işletmelerinin kendi laboratuvar kapasiteleri ve laboratuvarımız yemlerimizin hammaddelerin genel sıralı kontrol sistemine organik olarak uygundur.

Laboratuvarımız tarafından sağlanan veriler, özellikle yem üretiminin teknolojik döngüsünü kontrol ederken bilgilendiricidir. Bu denetimleri gerçekleştirme noktaları, HASSP'ın gereklilikleri dikkate alınarak oluşturulmuştur ve uluslararası ISO 22000 standardının gereklilikleri göz önünde bulundurarak akreditasyon için hazırlanmıştır.

Laboratuvarımızın geliştirme sürecinde, ürünümüz ve ikincillerinin kalitesini tam olarak karakterize edebilen, hem hammaddelerin hem de bitmiş ürünlerin fiziksel ve kimyasal durumunun ana göstergelerini belirlebiliyoruz. Ayrıca yemlerimizi yapmak için kullanılan suyu sürekli olarak takip etmekteyiz.

Laboratuvarımız çalışanları, Ukrayna Devlet Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Ukrayna Devlet Standardları Enstitüsünün Devlet Veteriner Laboratuvarında uygun özel eğitimi almış ve gerekli stajlarını tamamlamışlardır.