Науково-технічне співробітництво

newsph

Наша компанія розвиває плідну співпрацю з науково-дослідними організаціями та профільними ВНЗ країни. На 2019 рік ми спільно з науковцями кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпропетровського державного аграрного університету запланували проведення комплексного дослідження впливу сухого екструдованого повнораціонного корми «Ройчер АКВА» на організм прісноводних гідробіонтів, які зростають в умовах установок замкнутого водопостачання (УЗВ). Науково-дослідницька робота буде проведена на базі ряду провідних виробників рибної продукції в Україні. Наше підприємство бере на себе всі фінансово-матеріальні витрати по проведенню зазначених експериментів. Результати проведених досліджень ляжуть в основу модернізації відповідних рецептів для кормів, що випускаються нашою компанією, а також - у вдосконалення технологічних процесів їх промислового виробництва. За взаємною домовленістю до роботи з проведення досліджень обов'язково будуть залучені члени наукового-студентського центру Дніпропетровського державного аграрного університету та співробітники-стажисти, які проходять навчання на нашому заводі.